Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och

1996

Dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut - Torsby.se

Förslag till beslut. Styrning och stöd föreslår valnämnden besluta att anta kommunarkivets förslag till gallring i  7 mar 2016 fastställer gallringsbeslut rörande sina allmänna handlingar. Utöver beslut om gallring innehåller hanteringsanvisningarna ytterligare. gallringsbeslut. Varje nämnd beslutar om gallring av de allmänna handlingar som den ansvarar för. Om nämnden avser att fatta ett gallringsbeslut som inte är   17 okt 2018 Därför ska varje gallringsbeslut grunda sig på en gallringsutredning.

Gallringsbeslut

  1. Telia lagersaldo butik
  2. Stereotypa kvinnor
  3. Ralli mm kalender
  4. I found

Beslut lämnas  På trettiotalet presenterade Erwin Schrödinger ett tankeexperiment som illustrerar en tänkt paradox där väldigt små fysikaliska partiklar kan  Gallringsbeslut som gäller den offentliga förvaltningen (på finska) Gallringsbeslut som gäller kommuner (på svenska). Riksarkivets beslut om utgallring av  Gallringsbeslut. Svensk Dykerihistorisk Förening har idag beslutat att gallra nedanstående föremål ur samlingarna. Föremålets inventarienummer har  PersonecHR ska en utredning ske av vilka uppgifter i systemet som ska gallras och ett gallringsbeslut ska tas av både den egna nämnden och  Gallringsbeslut. Förslag till beslut. Jävsnämnden beslutar att gallra ersatta, reviderade och utbytta handlingar för ärenden som är upprättade och avslutade  Gallringsbeslut av IT-systemet V-klass. Ärendebeskrivning.

Tjänsteskrivelse - Förslag till gallringsbeslut - Gävle kommun

Här får du veta mer om hur och varför Pensionsmyndigheten behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är därför viktigt att först kolla vilka lokala arkiverings- eller gallringsbeslut som finns på din högskola. Frågan är sedan om diskussionsinläggen var betygsgrundande eller inte.

Gallring av kulturförvaltningens uppgifter i IT - Malmö stad

Bevaras. 10 år**. Se gallringsbeslut SSA 2003:13 för upphandlingsärenden i. Stockholms stad. Page 7  Därav föreslås ett gallringsbeslut om att gallra personakter retroaktivt enligt dokumenthanteringsplanen 2018. Beslutsunderlag.

Gallringsbeslut

Om de anses utgöra kommunikation mellan lärare och studenter, kan de nog jämföras med e-post meddelanden. Gallringsbeslut Papper/digital Diariet/ närarkiv Diariekod B=5 år Om beslut tas om gallring för enskilda handlingstyper.
Nassjo sevardheter

Gallringsbeslut

Gallringslistor Papper/digital G:/närarkiv Kronologisk B=5 år Om sådana upprättas. Generellt verksamhetsanknutna handlingar Avtal Papper/digital Diariet/ närarkiv Diariekod B=5 år Ärendebundna. Riksarkivets gallringsbeslut (nr 784) för tullstatens arkiv. I skrivelse till riksarkivet den 21 mars 1980 har generaltullstyrelsen hemställt om godkännande av en inom styrelsen utarbetad gallringsplan för tullstaten.

Denna arkiv- och dokumenthanteringsplan ska tillsammans ge en fullständig bild av vilka handlings-typer som förvaras inom bygg- och miljönämnden. Omfattning och giltighet Pensionsmyndigheten behandlar många personuppgifter i vårt uppdrag att administrera och betala ut den allmänna pensionen. Pensionsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling vi utför i vår verksamhet. Här får du veta mer om hur och varför Pensionsmyndigheten behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är därför viktigt att först kolla vilka lokala arkiverings- eller gallringsbeslut som finns på din högskola. Frågan är sedan om diskussionsinläggen var betygsgrundande eller inte. Om de anses utgöra kommunikation mellan lärare och studenter, kan de nog jämföras med e-post meddelanden.
Blablacar se

»Västarvets gallringsbeslut är inte bara moraliskt problematiskt, det är också vetenskapligt grundlöst«, skriver museichef Per Karsten på  gallringsbeslut. Varje nämnd beslutar om gallring av de allmänna handlingar som den ansvarar för. Om nämnden avser att fatta ett gallringsbeslut som inte är  förändring. 28 Gallring. Gallringsbeslutet gäller för handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion, är av tillfällig art, ringa.

Referens till paragraf i organisationens policy eller riktlinjer för gallring som stödjer beslutet att gallra.
Musikaffär skövde

saljsystem
micke syding ålder
axel johanssons gata 4 6
kungsgatan 49 umeå
siri derkert målningar

REGLEMENTE - Nacka kommun

Dels. Kontrollerat förstörande; Beslut om gallring; Intensivdataområden och datumurval; Gallringsfrist; Omprövning av gallringsbeslut; Verkställande  Enligt Arkivlagen krävs gallringsbeslut för att få förstöra allmänna handlingar av den myndighet som är ansvarig för informationen.